Vides produktu analīzes

Visu piedāvāto nosakāmo rādītāju testēšanas metodes ir akreditētas.

Pudelēs fasētais dzeramais ūdens, avotu ūdens, minerālūdens

 • Dzeramais ūdens
  ķīmiskā un mikrobioloģiskā analīze atbilstoši MK not. Nr. 671 (17.11.2017.)
 • Dabīgais minerālūdens un avota ūdens
  ķīmiskā un mikrobioloģiskā analīze atbilstoši MK not. Nr. 736 (15.12.2015.)

Organiskie mēslošanas līdzekļi

 • Pilna ķīmiskā un mikrobioloģiskā analīze
  atbilstoši MK not. Nr. 506 (15.09.2015.)
 • Humusvielu un humīnskābju noteikšana

Biokurināmais (šķelda, granulas, ogles, šķidrais kurināmais)

 • Mitrums, pelnu saturs, siltumspēja
 • Sēra, hlora saturs
 • Metāli (Na, K, Cu, Zn, Pb, Ni, Cr, Cd, As, Hg) u.c.

Atkritumi

 • Atkritumu bīstamības noteikšana
  Izskalošanas tests atbilstoši MK not. Nr. 1032 (27.12.2011.)
 • Atkritumu sastāva noteikšana to tālākai izmantošanai