Norādījumi paraugu ņemšanai

Jāievēro, ka tikai pareizi noņemts paraugs dos atbilstošus testēšanas rezultātus!

Dzeramā ūdens paraugu ņemšana

Iespēju robežās vēlams traukus paraugu ņemšanai saņemt laboratorijā

Ja nav iespējas atbraukt uz laboratoriju, tad traukus jāsagatavo pašiem.

Ķīmiskai analīzei paraugu ņemšanai iesakām izmantot 0,5L plastmasas pudeles ar aizskrūvējamu plastmasas vāciņu.

Neizmantot pudeles, kurās ir bijuši dzērieni ar krāsas, smaržas vai garšas piedevām!

Pudeli kārtīgi jāizskalo un jāpiepilda ar ūdeni līdz augšai.

Paraugus jāpiegādā laboratorijā, cik ātri iespējams, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā.

Mikrobioloģiskai analīzei paraugu jāņem sterilā traukā!

Laboratorijā mēs izsniedzam klientam sterilu maisiņu paraugu ņemšanai.

Ja nav iespējas atbraukt uz laboratoriju, tad sterils trauks jāmeklē aptiekā, tilpums ne mazāk kā 100 ml

Sīkāku informāciju skat. sadaļā "Ūdens paraugu ņemšana mikrobioloģiskām analīzēm".


Ūdens paraugu ņemšana mikrobioloģiskām analīzēm

mikrobioloģiskajām analīzēm (E-coli, koliformas, enterokoki, mikroorganismu skaits pie 22oC vai 37oC, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa)

Paraugu ņemšanai nepieciešams sterils maisiņš, ko var saņemt laboratorijā.

Vēlams paraugu ņemšanas laiku ieplānot nedēļas sākumā.

Jāievēro, ka tikai pareiza parauga ņemšana dod atbilstošus testēšanas rezultātus!

Paraugu ņemšanas gaita, izmantojot maisiņu, kas saņemts laboratorijā:

 1. Nomazgā rokas.
 2. Pirms paraugu ņemšanas ūdens krānu dezinficē ar 70% spirta šķīdumu.
 3. Atgriež krānu un ļauj ūdenim tecēt 2-3 min.
 4. Ņem sterilo maisiņu un sagatavo to paraugu ņemšanai:
  1. maisiņu marķē ar numuru (tas svarīgi, ja ņem vairākus paraugus!);
  2. noplēš maisiņam caurumoto augšējo malu;
  3. uzmanīgi atver maisiņu, pavelkot strēmelītes maisiņa ārmalas augšējā daļā katru uz savu pusi.
  Brīdinājums: nepieskarties maisiņa iekšmalai ar rokām!
 5. Palikt pavērto maisiņu zem tekošā ūdens strūklas un paņemt ūdens paraugu apmēram ~1/2 no maisiņa tilpuma.
  Brīdinājums: nekādā gadījumā nedrīkst pieliet maisiņu līdz pašai augšai vai liet ārā no tā jau iepildīto ūdeni!
 6. Maisiņa augšējo malu piever un to nostiprina, stingri nolokot.
 7. Maisiņu ar paraugu novieto un transportē vertikāli.

Pēc parauga ņemšanas to jānogādā laboratorijā!

Jācenšas, lai piegādes laiks līdz laboratorijai nepārsniegtu 12-18 stundas.

Ja paraugu piegādā nākošā dienā, tad uz nakti to jāuzglabā ledusskapī.


Augsnes paraugu ņemšana

1. Augsnes parauga ņemšana aramkārtas dziļumā (sakņu dārzos, sējamplatībās):

1.1.Augsnes paraugu ievāc izvēlētajā laukā ar viendabīgu augsni no vairākām vietām.

1.2. šim nolūkam ar lāpstu noņem augsnes virsējo slāni velēnas dziļumā (10 cm-20 cm).

1.3. Ar lāpstu izveido ~20-30 cm dziļu bedrīti ar stāvu līdzenu malu.

1.4.Tad ar ēdamkaroti velk gar šo līdzeno malu no bedrītes apakšas uz augšu, līdz karote pilna.

1.5.Izber karotes saturu spainī.

1.6.To atkārto vairākās vietās (piem., 15-20 vietās uz 0,5-2 ha), nelielā laukumā vismaz 5 vietās (nosacīti laukuma 4 stūros un vidū).

1.7.Spainī no visām vietām savākto augsni kārtīgi samaisa, izveidojot lauka paraugu.

1.8. ~ 0.5 kg -1 kg augsnes no spaiņa ieber polietilēna maisiņā, tā izveidojot laboratorijas paraugu analīžu veikšanai.

1.9. Maisiņu marķē ar numuru vai citādi un nogādā laboratorijā.


2. Augļu dārzā jāņem 2 paraugi, darbojoties līdzīgi kā p.1:

2.1. aramkārtas dziļumā (līdz ~20 cm) – skat. p.1

2.2. augļkoku sakņu dziļumā zem aramkārtas (~20 līdz ~ 40) cm dziļumā.