Ietekmes uz vidi atbilstība likuma prasībām ir mūsu prioritāte

Piedāvājumi juridiskām personām


Visu piedāvāto nosakāmo rādītāju testēšanas metodes ietilpst laboratorijas akreditētā sfērā!

Laboratorijas piedāvājums saskaņā ar Vides valsts dienesta (VVD) prasībām

 • Pazemes ūdens analīzes no urbumiem (urbumu pasēm, dabas resursu nodokļa maksājumiem par pazemes resursu izmantošanu, pazemes ūdens kvalitātes novērtējumam);
 • Gruntsūdens paraugu ņemšana un testēšana:
  1. piesārņojuma novērtēšanā degvielas uzpildes stacijās (DUS)
  2. piesārņojuma noteikšanā rekultivētās atkritumu izgāztuvēs;
  3. sastāva noteikšanā un agresivitātes noteikšanā pret betonu un metāliem.
 • Virszemes ūdens piesārņojuma novērtēšana
 • Lietus notekūdens paraugu ņemšana un testēšana
 • Analīzes saskaņā ar ūdens lietošanas atļauju prasībām:
  1. Notekūdens analīzes;
  2. Notekūdens atstrādāto dūņu analīzes;
  3. aktīvo notekūdens dūņu (no aerotanka) sastāva noteikšana un to efektivitātes novērtēšana;
  4. Virszemes ūdens analīzes (augšpus un lejpus notekūdens izplūdei)
 • Grunts piesārņojuma noteikšana
 • Katlu māju izmešu mērījumi
 • Cietā biokurināmā (t.sk. šķeldas, granulu) kvalitātes novērtēšana, nosakot mitrumu, pelnu saturu, siltumspēju u.c. kvalitātes rādītājus
 • Ražošanas atkritumu novērtēšana un to sastāva analīzes
 • Vides trokšņu mērījumi
 • Iegūto rezultātu skaidrojumi un konsultācijas vides aizsardzības jautājumos.

Gaidām uzaicinājumus piedalīties Jūsu cenu aptaujās!

Laboratorijas piedāvājums saskaņā ar Veselības inspekcijas (VI) prasībām

 1. Dzeramā ūdens analīzes:
  1. No krāna- saskaņā ar monitoringa programmu
  2. Pēc ūdensvadu dezinfekcijas/ skalošanas darbiem
  3. Attīrīšanas iekārtu (filtru) darbības efektivitātes pārbaudei
  4. Sūdzību gadījumos
 2. Peldbaseinu ūdens analīzes
 3. Virszemes ūdens analīzes peldvietās
 4. Darba vides gaisa kontrole
 5. Mikroklimata un apgaismojuma mērījumi
 6. Trokšņu līmeņa mērījumi

Gaidām uzaicinājumus piedalīties Jūsu cenu aptaujās!