Uzticieties pieredzējušiem ekspertiem

Mūsu pakalpojumi


Mēs veicam vides paraugu ņemšanu un fizikāli ķīmiskās, kā arī mikrobioloģiskās analīzes saskaņā ar LR likumdošanas prasībām reglamentētajā jomā un ārpus tās.

;