Dokumenti klientiem

Pasūtījumu noformēšanas kārtība


Laboratorijas darba laiks: katru darba dienu no 9:00 - 17:00
Paraugus pieņem: Rīgā, Dzērbenes ielā 27, 349. ist., 3. stāvā

Klients var nodot paraugu laboratorijā:

  1. ar vai bez līguma slēgšanas (pēc klienta izvēles)
  2. aizpildot pietiekumu uz vietas laboratorijā, sniedzot sekojošo informāciju:
  • pasūtītāja nosaukums un adrese;
  • kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālr.Nr., e-pasta adrese;
  • objekta, kur ņemts paraugs, nosaukums un adrese;
  • parauga ņemšanas datums un laiks;
  • parauga ņemšanas vieta;
  • parauga veids;
  • nosakāmie rādītāji (saskaņojot ar laboratoriju)

Lai atvieglotu darbu, klientiem iespēju robežās vēlams Paraugu pieņemšanas protokolu (skatīt viedlapu) aizpildīt elektroniski un atsūtīt uz laboratorijas e-pasta adresi info@videsaudits.lv

Paraugu pieņēmējs informē par testēšanas metodēm un izmaksām (saskaņā ar cenrādi). Laboratorija izraksta rēķinu klientam par veicamo pasūtījumu. Pēc rēķina apmaksas laboratorija nosūta pasūtītājam testēšanas rezultātus pēc klienta vēlēšanās - pa e-pastu vai pastu, vai klients tos saņem personīgi laboratorijā.

Laboratorija ievēro konfidencialitāti attiecībā uz analīžu rezultātiem.