Jaunumi

Legionellas klātbūtnes noteikšana

Legionellas ir izturīgas ārējā vidē, spēj intensīvi vairoties. Šo baktēriju lielās pielāgošanās spējas ļauj tām vairoties mākslīgos ūdens rezervuāros, kur tām ir piemērotāki apstākļi nekā dabā, tādēļ to klātbūtni ieteicams pārbaudīt. Nokļūstot cilvēku organismā, tās var izraisīt legionelozi jeb "leģionāru slimību". Nepieciešamais parauga tilpums legionellas noteikšanai 1L. Rezultātus nodrošinām 1 dienas laikā!

Legionellas noteikšana

Spektometrs

Paplašinām pakalpojumu klāstu

Piedāvājam klientiem jaunas iespējas sakarā ar gāzu hromatogrāfijas – masspektrometrijas analīžu metodes ieviešanu: policiklisko aromātisko savienojumu (PAO jeb PAH) un polihlorēto bifenilu (PHB jeb PCB) noteikšanu, gaistošu un grūti gaistošu organisku vielu identifikāciju.

Nosakām benzīna piedevas - MTBE un TAME.

Nosakām dzeramā ūdens dezinfekcijas blakusproduktu MIBK.


Pievēršam Jūsu uzmanību tam, ka veicam

 1. Pudelēs fasētā dzeramā ūdens analīzes
  2015. gada 15. decembra MK noteikumi Nr.736 “Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni”
 2. Organisko mēslošanas līdzekļu analīzes
  2015. gada 15. septembra MK noteikumi Nr. 506 “Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi”
 3. Cietā kurināmā (šķeldas, granulu, atkritumu) kvalitātes noteikšanu
  Nosakām cietās biodegvielas (šķeldas, granulu, šķidrā kurināmā, cieto atkritumu u.c.) kvalitātes rādītājus – siltumspēju, mitruma un pelnu saturu, sēra un hlora saturu, metālu saturu u.c.;
 4. Smaku intensitātes noteikšanu apkārtējās vides gaisā
  2014. gada 25.novembra MK noteikumi Nr.724 "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos"
 5. Darba aizsardzības jomā:
  1. darba vides gaisa testēšanu, nosakot putekļu un piesārņojošo vielu koncentrācijas
   2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”
  2. mikroklimata novērtēšanu
  3. apgaismojuma mērījumus
   2009. gada 28. aprīļa MK noteikumi Nr.359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās"
  4. trokšņa līmeņa noteikšanu darba vidē
   2003. gada 4. februāra MK noteikumi Nr.66 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku"
 6. Vides trokšņa līmeņa noteikšanu
  2014. gada 7. janvāra MK noteikumi Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība"