Vides paraugu analīzes

Ūdens analīzes

 • Dzeramais ūdens
 • Ūdens mikrobioloģiskās analīzes
 • Pazemes / gruntsūdens
 • Peldūdens, baseinu ūdens
 • Notekūdens
 • Virszemes ūdens

Augsnes, dūņu, kūdras un sedimentu analīzes

 • Agroķīmiskās analīzes
 • Piesārņojuma analīzes
 • Atstrādāto notekūdens dūņu analīzes
 • Notekūdens aktīvo dūņu sastāva analīze (mikroskopija)

Darba vides gaisa analīzes

 • Mikroklimats, apgaismojums, ķīmiskās vielas darba vidē

Izmeši gaisā no katlu mājām

 • Izmešu gāzu mērījumi
 • Cieto daļiņu noteikšana izmešos, PM10 un PM2,5 aprēķini
 • Izmešu attīrīšanas iekārtu efektivitātes novērtējums

Trokšņu mērījumi

 • Darba vides troksnis
 • Vides troksnis

Smaku mērījumi

 • Smakas intensitāte no avota
 • Smakas intensitāte no punkta
 • Smakas intensitāte no virsmas

Mikrobioloģiskais piesārņojums

 • Gaisa tīrība
 • Nomazgājumi no virsmām