Privātpersonām

Piedāvājumi privātpersonām


Visu piedāvāto nosakāmo rādītāju testēšanas metodes ir akreditētas.

Dzeramais ūdens no urbumiem

 • Dzeramā ūdens ķīmiskā analīze:
  • cena 24.98 EUR +PVN 5.25 EUR = 30.23 EUR
   par sekojošo- pH, elektrovadītspēja, amonija joni, dzelzs, cietība, permanganāta indekss un testēšanas pārskata sagatavošana ar nosūtīšanu
  • Papildus iesakām noteikt mangānu
   cena 9.60 EUR + PVN 2.02 EUR = 11.62 EUR
  • Ja paaugstināta elektrovadītspēja virs 800 µS/cm, iesakām anjonu grupas analīzi, kuras cena 17,07 EUR +PVN 3,59 EUR= 20,66 EUR
   par sekojošo: hlorīdjoni, sulfātjoni, nitrītjoni, nitrātjoni, fluorīdjoni
 • Mikrobioloģiskās analīzes
  • Koliformas, E-coli
   cena 9.30 EUR + PVN 1.95 EUR= 11.25 EUR
  • Mikroorganismu skaits pie 22°C
   cena 7.10 EUR + PVN 1.49 EUR = 8.59 EUR
  • Testēšanas pārskata sagatavošana ar nosūtīšanu:
   cena 2.13 EUR + PVN 0.45 EUR = 2.58 EUR
Ja nepieciešams, varam noteikt arī citus rādītājus, kuri vajadzīgi konkrētam ūdens paraugam vai arī pēc klienta izvēles.

Dzeramais ūdens no akām, avotiem

 • Mikrobioloģiskās analīzes:
  • Cena 21.50 EUR + PVN 4.52 EUR = 26.02 EUR
   Cenā ietilpst: koliformas, E-coli, Clostridium perfringens, t.sk. sporas.
  • Ķīmiskās analīzes:
  • Cena 15.10 EUR + PVN 3.17 EUR = 18.27 EUR
   Cenā ietilpst: pH, elektrovadītspēja, amonija joni, cietība, permanganāta indekss.
  • Testēšanas pārskata sagatavošana ar nosūtīšanu:
   Cena 2.13 EUR + PVN 0.45 EUR = 2.58 EUR
Ja nepieciešams, varam noteikt arī citus rādītājus, kuri vajadzīgi konkrētam ūdens paraugam vai arī pēc klienta izvēles.

Ūdens analīzes zivju audzēšanai

 • Zivju audzētājiem vēlams kontrolēt zivju baseinu/dīķu ūdens kvalitāti, lai novērstu zivju saslimšanu.
 • Virszemes ūdens kvalitātes pārbaudei iesakām noteikt, piemēram, šādus rādītājus, kuru robežkoncentrācijas lašveidīgo zivju ūdeņiem un karpveidīgo zivju ūdeņiem dotas MK not. Nr.118 (12.03.2002.) 3. pielikumā:

  Nosakāmie rādītāji Mērķlielumi/robežlielumi
  Lašveidīgo zivju ūdeņi Karpveidīgo zivju ūdeņi
  Amonija joni, NH4 un amonjaks, NH3 ≤0,03/≤0,78 ≤0,16/≤0,78
  Bioķīmiskais skābekļa patēriņš, BSP ≤2/- ≤4/-
  Izšķīdušais skābeklis un temperatūra (7 līdz 9)/ 9 (5 līdz 8)/ ≥7
  Nitrītjoni, NO2 ≤0,01/ - ≤0,03/ -
  Vides reakcija pH (parastos apstākļos) -/6-9 -/6-9

  Cena par šādu analīzi kopā 22.21€ + PVN 4.66€ = 26.87€

 • Atkarībā no virszemes ūdens parauga vizuālā novērtējuma un/vai īpašnieka sūdzībām var izvēlēties rādītājus, piemērotākos katram konkrētajam gadījumam.
 • Paraugu jāņem 1L plastmasas vai stikla pudelē ar uzskrūvējamu plastmasas vāciņu. Turot pudeli vertikāli, iegremdē to elkoņa dziļumā zem ūdens līmeņa un piepilda ar paraugu līdz pašai augšai.

  Paraugu ņemot, jāuzmanās no ūdens saduļķošanās, kas rodas, iekāpjot ūdenī!

  Paraugu jānogādā laboratorijā 12-16 stundu laikā.
  Izšķīdušā skābekļa mērījumiem nepieciešams nogādāt paraugu pēc iespējas ātrāk laboratorijā tajā pašā dienā, kad paraugs paņemts.


Peldvietu ūdens analīzes

 • Lai pārbaudītu, vai Jūs droši varat peldēties savā peldvietā, sevišķi, ja to izmanto bērni, vēlams pārliecināties, vai tas ir droši attiecībā uz ūdens tīrību.
 • Peldūdens kvalitāti pārbaudām un novērtējam pēc tā mikrobioloģiskajiem rādītājiem, nosakot Escherichia coli un zarnu enterokokus.

  Šiem rādītājiem ir noteiktas robežvērtības, kuras nedrīkst pārsniegt, lai peldoties neapdraudētu savu veselību.

  Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 692 (01.12.2017.) 8. pielikumu:

  • Escherichia coli (KVV/100 ml) nedrīkst pārsniegt 1000;
  • Zarnu enterokoki (KVV/100 ml) nedrīkst pārsniegt 300
 • Peldvietu ūdens analīzes cena – 18.60€ + PVN 3.91€ = 22.51€
 • Testēšanas pārskata sagatavošana ar nosūtīšanu:
  Cena 2.13 EUR + PVN 0.45 = 2.58 EUR
 • Analīzei paraugu jāņem sterilā traukā. Laboratorijā mēs to izsniedzam klientam bez maksas. Ja nav iespējas atbraukt uz laboratoriju, tad sterils trauks jāgatavo pašiem (piem., izkarsēta stikla burka vai stikla pudele). Paraugu jānogādā laboratorijā 12-16 stundu laikā.

Peldbaseinu ūdens analīzes

 • Baseinu īpašniekiem regulāri jākontrolē baseina ūdens tīrība. Publiskos baseinus kontrolē to uzturētāji - to atbilstoši LR likumdošanai kontrolē Veselības inspekcija. Baseini privātmājās paliek pašu īpašnieku ziņā un tiem dažkārt izpaliek atbilstoša uzraudzība.
 • Baseina ūdens kvalitāti pārbaudām un novērtējam pēc tā ķīmiskajiem un mikrobioloģiskajiem rādītājiem, atbilstoši MK not. Nr.37(13.01.2009.):

  Nosakāmie rādītāji Robežvērtība saskaņā ar MK not. Nr.37 (13.01.2009.)
  Ķīmiskai analīzei
  Amonija joni, NH4 0,5 mg/l
  Nitrātjoni, NO3 50 mg/l
  Permanganāta indekss (oksidējamība) 8 mg/l
  Duļķainība (dzidrums) ūdenim jābūt dzidram
  Vides reakcija pH 7,2-7,8
  Brīvais hlors 1,0 mg/l
  Mikrobioloģiskai analīzei:
  Koliformas 0-20 KVV/100ml
  E-coli skaits 0 KVV/100ml
  Pseudomonas aeruginosa skaits/100ml 0 KVV/100ml

  Cena kopā par analīzi (izņemot helmintus ) 36.08€ + PVN 7.58€ = 43.66€
  Testēšanas pārskata sagatavošana ar nosūtīšanu: Cena 2.13 EUR + PVN 0.45 = 2.58 EUR
  Var neveikt pilnu analīzi, bet atkarībā no baseina ūdens parauga vizuālā novērtējuma izvēlēties atbilstošākos rādītājus konkrētajam gadījumam.

 • Analīzei paraugu jāņem ķīmiski tīrā 0,5L plastmasas pudelē un 0,5 L sterilā traukā. Laboratorijā mēs traukus paraugu ņemšanai izsniedzam klientam bez maksas.
  Ja nav iespējas atbraukt uz laboratoriju, tad sterils trauks jāgatavo pašiem (piem., izkarsēta stikla burka vai stikla pudele un vāciņš), tilpums vēlams 0,5L
 • Nosakām arī helmintus- paraugs helmintu noteikšanai jāņem tīros plastmasas traukos, tilpums 10L.
  Paraugu jānogādā laboratorijā 12-16 stundu laikā.

Augsnes agroķīmiskās analīzes

1. Cena 8.10 EUR + PVN 1.70 EUR = 9.80 EUR
Cenā ietilpst: pH, sausna,organisko vielu saturs.

2. Cena 51.15 EUR + PVN 10,74 EUR = 61.89 EUR
Cenā ietilpst: pH, organisko vielu saturs , sausna, kopējais slāpeklis, kopējais fosfors, kopējais kālijs

Testēšanas pārskata sagatavošana ar nosūtīšanu:
Cena 2.13 EUR + 0.45 EUR = 2.58 EUR

Pēc klienta vēlēšanās nosakām arī citus rādītājus - šķīstošo foforu un kāliju, amonija slāpekli un nitrātu slāpekli, mikroelementus, kā arī smagos metālus un kaitīgos piemaisījumus.