Privātpersonām

Piedāvājumi privātpersonām


Visu piedāvāto nosakāmo rādītāju testēšanas metodes ir akreditētas.

Dzeramais ūdens no urbumiem

 • Dzeramā ūdens ķīmiskā analīze:
  • cena 16,93 € +PVN 3,56 € = 20,49 €
   par sekojošo- pH, elektrovadītspēja, amonija joni, dzelzs, cietība, permanganāta indekss
  • Papildus iesakām noteikt mangānu, cena 7.75 € + PVN 1,63 € = 9,38 €
  • Ja paaugstināta elektrovadītspēja virs 800 µS/cm, iesakām anjonu grupas analīzi, kuras cena 17,07 € +PVN 3,59 = 20,66 €
   par sekojošo: hlorīdjoni, sulfātjoni, nitrītjoni, nitrātjoni, fluorīdjoni
 • Mikrobioloģiskās analīzes
  • Koliformas, E-coli cena 8,54 € + PVN 1,79= 10,33 €
   Mikroorganismu skaits pie 22°C cena 6,40 € + PVN 1,35 € = 7,75 €
Ja nepieciešams, varam noteikt arī citus rādītājus, kuri vajadzīgi konkrētam ūdens paraugam vai arī pēc klienta izvēles.

Dzeramais ūdens no akām, avotiem

 • Mikrobioloģiskās analīzes:
  • Cena 18,50 EUR + PVN 3,89 = 22,39 EUR.
   Cenā ietilpst: koliformas, E-coli, Clostridium perfringens, t.sk. sporas.
  • Ķīmiskās analīzes:
  • Cena 12,66 EUR + PVN 2,66 = 15,32 EUR
   Cenā ietilpst: pH, elektrovadītspēja, amonija joni, cietība, permanganāta indekss.
Ja nepieciešams, varam noteikt arī citus rādītājus, kuri vajadzīgi konkrētam ūdens paraugam vai arī pēc klienta izvēles.

Ūdens analīzes zivju audzēšanai

 • Zivju audzētājiem vēlams kontrolēt zivju baseinu/dīķu ūdens kvalitāti, lai novērstu zivju saslimšanu.
 • Virszemes ūdens kvalitātes pārbaudei iesakām noteikt, piemēram, šādus rādītājus, kuru robežkoncentrācijas lašveidīgo zivju ūdeņiem un karpveidīgo zivju ūdeņiem dotas MK not. Nr.118 (12.03.2002.) 3. pielikumā:

  Nosakāmie rādītāji Mērķlielumi/robežlielumi
  Lašveidīgo zivju ūdeņi Karpveidīgo zivju ūdeņi
  Amonija joni, NH4 un amonjaks, NH3 ≤0,03/≤0,78 ≤0,16/≤0,78
  Bioķīmiskais skābekļa patēriņš, BSP ≤2/- ≤4/-
  Izšķīdušais skābeklis un temperatūra (7 līdz 9)/ 9 (5 līdz 8)/ ≥7
  Nitrītjoni, NO2 ≤0,01/ - ≤0,03/ -
  Vides reakcija pH (parastos apstākļos) -/6-9 -/6-9

  Cena par šādu analīzi kopā 21,00€ + PVN 4,41€ = 25,41€

 • Atkarībā no virszemes ūdens parauga vizuālā novērtējuma un/vai īpašnieka sūdzībām var izvēlēties rādītājus, piemērotākos katram konkrētajam gadījumam.
 • Paraugu jāņem 1L plastmasas vai stikla pudelē ar uzskrūvējamu plastmasas vāciņu. Turot pudeli vertikāli, iegremdē to elkoņa dziļumā zem ūdens līmeņa un piepilda ar paraugu līdz pašai augšai.

  Paraugu ņemot, jāuzmanās no ūdens saduļķošanās, kas rodas, iekāpjot ūdenī!

  Paraugu jānogādā laboratorijā 12-16 stundu laikā.
  Izšķīdušā skābekļa mērījumiem nepieciešams nogādāt paraugu pēc iespējas ātrāk laboratorijā tajā pašā dienā, kad paraugs paņemts.


Peldvietu ūdens analīzes

 • Lai pārbaudītu, vai Jūs droši varat peldēties savā peldvietā, sevišķi, ja to izmanto bērni, vēlams pārliecināties, vai tas ir droši attiecībā uz ūdens tīrību.
 • Peldūdens kvalitāti pārbaudām un novērtējam pēc tā mikrobioloģiskajiem rādītājiem, nosakot Escherichia coli un zarnu enterokokus.

  Šiem rādītājiem ir noteiktas robežvērtības, kuras nedrīkst pārsniegt, lai peldoties neapdraudētu savu veselību.

  Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 692 (01.12.2017.) 8. pielikumu:

  • Escherichia coli (KVV/100 ml) nedrīkst pārsniegt 1000;
  • Zarnu enterokoki (KVV/100 ml) nedrīkst pārsniegt 300;
 • Peldvietu ūdens analīzes cena - 18,50€ + PVN 3,89€ = 22,39€
 • Analīzei paraugu jāņem sterilā traukā. Laboratorijā mēs to izsniedzam klientam bez maksas. Ja nav iespējas atbraukt uz laboratoriju, tad sterils trauks jāgatavo pašiem (piem., izkarsēta stikla burka vai stikla pudele). Paraugu jānogādā laboratorijā 12-16 stundu laikā.

Peldbaseinu ūdens analīzes

 • Baseinu īpašniekiem regulāri jākontrolē baseina ūdens tīrība. Publiskos baseinus kontrolē to uzturētāji - to atbilstoši LR likumdošanai kontrolē Veselības inspekcija. Baseini privātmājās paliek pašu īpašnieku ziņā un tiem dažkārt izpaliek atbilstoša uzraudzība.
 • Baseina ūdens kvalitāti pārbaudām un novērtējam pēc tā ķīmiskajiem un mikrobioloģiskajiem rādītājiem, atbilstoši MK not. Nr.37(13.01.2009.):

  Nosakāmie rādītāji Robežvērtība saskaņā ar MK not. Nr.37 (13.01.2009.)
  Ķīmiskai analīzei
  Amonija joni, NH4 0,5 mg/l
  Nitrātjoni, NO3 50 mg/l
  Permanganāta indekss (oksidējamība) 8 mg/l
  Duļķainība (dzidrums) ūdenim jābūt dzidram
  Vides reakcija pH 7,2-7,8
  Brīvais hlors 1,0 mg/l
  Mikrobioloģiskie rādītāji
  Koliformas 0-20 KVV/100ml
  E-coli skaits 0 KVV/100ml
  Pseudomonas aeruginosa skaits/100ml 0 KVV/100ml
  Helminti 0/10l

  Cena par pilnu analīzi 47,02€ + PVN 9,87€ = 56,89€
  Var neveikt pilnu analīzi, bet atkarībā no baseina ūdens parauga vizuālā novērtējuma izvēlēties atbilstošākos rādītājus konkrētajam gadījumam.

 • Analīzei paraugu jāņem ķīmiski tīrā 0,5L plastmasas pudelē un 0,5 L sterilā traukā. Laboratorijā mēs traukus paraugu ņemšanai izsniedzam klientam bez maksas.

  Ja nav iespējas atbraukt uz laboratoriju, tad sterils trauks jāgatavo pašiem (piem., izkarsēta stikla burka vai stikla pudele un vāciņš), tilpums vēlams 0,5L Helmintiem paraugs jāņem tīros plastmasas traukos, tilpums 10L.
  Paraugu jānogādā laboratorijā 12-16 stundu laikā.

Augsnes agroķīmiskās analīzes

1. Cena 4,13€ + PVN 0,87€ = 5,00€
Cenā ietilpst: pH, organisko vielu saturs.

2. Cena 48,59€ + PVN 10,20€ = 58,79€
Cenā ietilpst: pH, organisko vielu saturs , sausna, kopējais slāpeklis, kopējais fosfors, kopējais kālijs

Pēc klienta vēlēšanās nosakām arī citus rādītājus - šķīstošo foforu un kāliju, amonija slāpekli un nitrātu slāpekli, mikroelementus, kā arī smagos metālus un kaitīgos piemaisījumus.