Vides produktu analīzes
Pudelēs fasētais dzeramais ūdens, avotu ūdens, minerālūdens
Laboratorijas akreditētā reglamentētā darbības sfēra:
 • Dzeramais ūdens
  ķīmiskā un mikrobioloģiskā analīze atbilstoši MK not. Nr. 235 (29.04.2015)
 • Dabīgais minerālūdens un avota ūdens
  ķīmiskā un mikrobioloģiskā analīze atbilstoši MK not. Nr. 736 (15.12.2015.)
Organiskie mēslošanas līdzekļi
Visas testēšanas metodes ietilpst laboratorijas akreditētā sfērā:
 • Pilna ķīmiskā un mikrobioloģiskā analīze
  atbilstoši MK not. Nr. 506 (15.09.2015.)
 • Humusvielu un humīnskābju noteikšana
Biokurināmais (šķelda, granulas, ogles, šķidrais kurināmais)
Laboratorijas akreditētā reglamentētā darbības sfēra:
 • Mitrums, pelnu saturs, siltumspēja
 • Sēra, hlora saturs
 • Metāli (Na, K, Cu, Zn, Pb, Ni, Cr, Cd, As, Hg) u.c.
Atkritumi
Laboratorijas akreditētā reglamentētā darbības sfēra:
 • Atkritumu bīstamības noteikšana
  Izskalošanas tests atbilstoši MK not. Nr. 1032 (27.12.2011.)
 • Atkritumu sastāva noteikšana to tālākai izmantošanai