Paraugu ņemšana

Jāievēro, ka tikai pareiza parauga ņemšana dod atbilstošus testēšanas rezultātus!
Tādēļ iesakām paraugu ņemšanu uzticēt mūsu laboratorijai.


Paraugus ņemam visā Latvijā!
Pieteikumus pieņemam pa tālr. 67556152

Dzeramais ūdens no krāna
Ūdens mikrobioloģiskās analīzes
Pazemes / gruntsūdens
Peldūdens
Notekūdens
Virszemes ūdens
Augsne
Grunts
Gaiss
Izmeši gaisā no stacionāriem izmešu avotiem