Piedāvājumi fiziskām personām
Dzeramais ūdens no urbumiem
Piedāvājam dzeramā ūdens analīzes:
No urbumiem - filtru izvēlei
Dzeramā ūdens ķīmiskā analīze:
 • Cena 16,93 EUR + PVN 3,56 = 20,49 EUR.
  Cenā ietilpst: pH, elektrovadītspēja, amonija joni, dzelzs, cietība, permanganāta indekss.
 • Ja paaugstināsies dzelzs virs 2mg/l, papildus iesakām noteikt mangānu (cena 7,75 EUR + PVN 1,63 = 9,83 EUR).
 • Ja paaugstināta elektrovadītspēja virs 800 µS/cm, iesakām anjonu grupas analīzi, kuras cena 17,07 EUR + PVN 3,59 = 20,66 EUR.
  Cenā ietilpst: hlorīdjoni, sulfātjoni, nitrītjoni, nitrātjoni, fluorīdjoni.
Mikrobioloģiskās analīzes:
 • Cena 8,54 EUR + PVN 1,79 = 10,33 EUR.
  Cenā ietilpst: Koliformas, E-coli.

Ja nepieciešams, varam noteikt arī citus rādītājus, kuri vajadzīgi konkrētam ūdens paraugam vai arī pēc klienta izvēles.

Visu piedāvāto nosakāmo rādītāju testēšanas metodes ietilpst laboratorijas akreditētā sfērā.
Dzeramais ūdens no akām, avotiem
Piedāvājam dzeramā ūdens analīzes:
Dzeramais ūdens no akām, avotiem
Mikrobioloģiskās analīzes:
 • Cena 18,50 EUR + PVN 3,89 = 22,39 EUR.
  Cenā ietilpst: koliformas, E-coli, Clostridium perfringens, t.sk. sporas.
 • Ķīmiskās analīzes:
 • Cena 12,66 EUR + PVN 2,66 = 15,32 EUR
  Cenā ietilpst: pH, elektrovadītspēja, amonija joni, cietība, permanganāta indekss.

Ja nepieciešams, varam noteikt arī citus rādītājus, kuri vajadzīgi
konkrētam ūdens paraugam vai arī pēc klienta izvēles.

Visu piedāvāto nosakāmo rādītāju testēšanas metodes ietilpst
laboratorijas akreditētā sfērā.
Virszemes ūdens (dīķu) analīzes zivju audzēšanai
Piedāvājam virszemes ūdens analīzes zivju audzētājiem

Zivju audzētājiem vēlams kontrolēt zivju baseinu/dīķu ūdens kvalitāti, lai novērstu zivju saslimšanu.

Virszemes ūdens kvalitātes pārbaudei iesakām noteikt, piemēram, šādus rādītājus, kuru robežkoncentrācijas lašveidīgo zivju ūdeņiem un karpveidīgo zivju ūdeņiem dotas MK not. Nr.118 (12.03.2002.) 1. pielikumā:

Nosakāmie rādītāji Mērķlielumi/robežlielumi
Lašveidīgo zivju ūdeņi Karpveidīgo zivju ūdeņi
Amonija joni, NH4 un amonjaks, NH3 ≤0,03/≤0,78 ≤0,16/≤0,78
Bioķīmiskais skābekļa patēriņš, BSP ≤2/- ≤4/-
Izšķīdušais skābeklis un temperatūra (7 līdz 9)/ 9 (5 līdz 8)/ ≥7
Kopējais fosfors, Pkop ≤0,065/- ≤0,100/-
Nitrītjoni, NO2 ≤0,01/ - ≤0,03/ -
Vides reakcija pH (parastos apstākļos) -/6-9 -/6-9

Cena par šādu analīzi kopā 27,82€ + PVN 5,84€ = 33,66€

Atkarībā no virszemes ūdens parauga vizuālā novērtējuma un/vai īpašnieka sūdzībām var izvēlēties rādītājus, piemērotākos katram konkrētajam gadījumam.
Paraugu jāņem 1L plastmasas vai stikla pudelē ar uzskrūvējamu plastmasas vāciņu. Turot pudeli vertikāli, iegremdē to elkoņa dziļumā zem ūdens līmeņa un piepilda ar paraugu līdz pašai augšai.

Paraugu ņemot, jāuzmanās no ūdens saduļķošanās, kas rodas, iekāpjot ūdenī!

Paraugu jānogādā laboratorijā 12-16 stundu laikā.
Izšķīdušā skābekļa mērījumiem nepieciešams nogādāt paraugu pēc iespējas ātrāk laboratorijā tajā pašā dienā, kad paraugs paņemts.
Visu piedāvāto nosakāmo rādītāju testēšanas metodes ietilpst
laboratorijas akreditētā sfērā
Peldvietu ūdens analīzes
Piedāvājam peldvietu ūdens analīzes

Lai pārbaudītu, vai Jūs droši varat peldēties savā peldvietā, sevišķi, ja to izmanto bērni, vēlams pārliecināties, vai tas ir droši attiecībā uz ūdens tīrību.

Peldūdens kvalitāti pārbaudām un novērtējam pēc tā mikrobioloģiskajiem rādītājiem, nosakot Escherichia coli un zarnu enterokokus.

Šiem rādītājiem ir noteiktas robežvērtības, kuras nedrīkst pārsniegt, lai peldoties neapdraudētu savu veselību.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.608 (06.07.2010.):
 • Escherichia coli (KVV/100 ml) nedrīkst pārsniegt 1000;
 • Zarnu enterokoki (KVV/100 ml) nedrīkst pārsniegt 400;
 • zilaļģu fitoplanktona aļģes - nedrīkst būt.
Peldvietu ūdens analīzes cena - 18,50€ + PVN 3,89€ = 22,39€
Analīzei paraugu jāņem sterilā traukā. Laboratorijā mēs to izsniedzam klientam bez maksas. Ja nav iespējas atbraukt uz laboratoriju, tad sterils trauks jāgatavo pašiem (piem., izkarsēta stikla burka vai stikla pudele). Paraugu jānogādā laboratorijā 12-16 stundu laikā.
Visu piedāvāto nosakāmo rādītāju testēšanas metodes ietilpst
laboratorijas akreditētā sfērā.
Peldbaseinu ūdens analīzes
Piedāvājam peldbaseinu ūdens analīzes:

Baseinu īpašniekiem regulāri jākontrolē baseina ūdens tīrība. Publiskos baseinus kontrolē to uzturētāji - to atbilstoši LR likumdošanai kontrolē Veselības inspekcija. Baseini privātmājās paliek pašu īpašnieku ziņā un tiem dažkārt izpaliek atbilstoša uzraudzība.

Baseina ūdens kvalitāti pārbaudām un novērtējam pēc tā ķīmiskajiem un mikrobioloģiskajiem rādītājiem, atbilstoši MK not. Nr.37(13.01.2009.):

Nosakāmie rādītāji Robežvērtība saskaņā ar MK not. Nr.37 (13.01.2009.)
Ķīmiskai analīzei
Amonija joni, NH4 0,5 mg/L
Nitrātjoni, NO3 50 mg/L
Permanganāta indekss (oksidējamība) 8 mg/L
Duļķainība (dzidrums) ūdenim jābūt dzidram
Vides reakcija pH 7,2-7,8
Brīvais hlors 1,0 mg/L
Mikrobioloģiskie rādītāji
Koliformas 0-20 KVV/100mL
E-coli skaits 0 KVV/100mL
Pseudomonas aeruginosa skaits/100ml 0 KVV/100mL/td>
Helminti 0/10L

Cena par pilnu analīzi 47,02€ + PVN 9,87€ = 56,89€
Var neveikt pilnu analīzi, bet atkarībā no baseina ūdens parauga vizuālā novērtējuma izvēlēties atbilstošākos rādītājus konkrētajam gadījumam.

Analīzei paraugu jāņem ķīmiski tīrā 0,5L plastmasas pudelē un 0,5 L sterilā traukā. Laboratorijā mēs traukus paraugu ņemšanai izsniedzam klientam bez maksas.

Ja nav iespējas atbraukt uz laboratoriju, tad sterils trauks jāgatavo pašiem (piem., izkarsēta stikla burka vai stikla pudele un vāciņš), tilpums vēlams 0,5L Helmintiem paraugs jāņem tīros plastmasas traukos, tilpums 10L.
Paraugu jānogādā laboratorijā 12-16 stundu laikā.

Visu piedāvāto nosakāmo rādītāju testēšanas metodes ietilpst
laboratorijas akreditētā sfērā
Augsnes agroķīmiskās analīzes
Piedāvājam augsnes agroķīmiskās analīzes:

1. Cena 4,13€ + PVN 0,87€ = 5,00€
Cenā ietilpst: pH, organisko vielu saturs.


2. Cena 48,59€ + PVN 10,20€ = 58,79€
Cenā ietilpst: pH, organisko vielu saturs , sausna, kopējais slāpeklis, kopējais fosfors, kopējais kālijs

Pēc klienta vēlēšanās nosakām arī citus rādītājus - šķīstošo foforu un kāliju, amonija slāpekli un nitrātu slāpekli, mikroelementus, kā arī smagos metālus un kaitīgos piemaisījumus.

Visu piedāvāto nosakāmo rādītāju testēšanas metodes ietilpst
laboratorijas akreditētā sfērā.