Viena no vadošajām vides laboratorijām Latvijā

SIA „Vides audits” laboratorija darbojas kopš 2001. gada un no 2002. gada esam Latvijas Nacionālā akreditācijas birojā (LATAK) akreditēta testēšanas laboratorija (LATAK-T-261) atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025 prasībām.

Mēs veicam vides paraugu ņemšanu un fizikāli ķīmiskās, kā arī mikrobioloģiskās analīzes saskaņā ar LR likumdošanas prasībām reglamentētajā jomā un ārpus tās.

Jūsu pasūtījumu izpildi garantē mūsu laboratorijas pakalpojumu spektra daudzveidība, kvalitāte un nepārtraukta attīstība.

Gaidām pasūtījumus gan no juridiskām, gan fiziskām personām, lai sniegtu Jums objektīvu informāciju gan par vides piesārņojuma līmeni, gan informāciju par kvalitātes rādītājiem.

Rūpēsimies kopīgi par kvalitatīvu dzīves vidi ap mums!