Paraugu ņemšana

Jāievēro, ka tikai pareiza parauga ņemšana dod atbilstošus testēšanas rezultātus!
Tādēļ iesakām paraugu ņemšanu uzticēt mūsu laboratorijai.


Paraugus ņemam visā Latvijā!
Pieteikumus pieņemam pa tālr. 67556152

Ja paraugu ņemšanu un transportēšanu veic klients, tad viņš uzņemas atbildību par paraugu kvalitāti.
Par paraugu pēc pieņemšanas laboratorijā (par parauga uzglabāšanu un konservēšanu līdz analīžu
sākšanai, par analīžu veikšanu un par testēšanas rezultātiem) atbild laboratorija.

Ūdens paraugu ņemšana
Jāievēro, ka pēc parauga ņemšanas tos nekavējoties jānogādā laboratorijā!
Analīzes jāveic pēc iespējas ātrāk, lai neizmainītos nosakāmie parametri.

Vispārējās prasības traukiem

 • traukiem ir jābūt tīriem (vēlams tos saņemt no laboratorijas)
 • traukiem ir jābūt marķētiem (ar numuru vai citādi - pēc vēlēšanās)

Ūdens ķīmiskai analīzei nepieciešamais parauga tilpums (atkarībā no nosakāmo parametru skaita) ir 0.5 +2 litri.

Paraugs jāņem atbilstoša plastmasas vai stikla pudelē ar aizskrūvējamu korķi, vai stingru vāciņu. Paraugu ņem, piepildot trauku līdz pašai augšai un nogādājot laboratorijā, cik ātri vien iespējams, bet ne ilgāk kā 24 stundu laikā.

Mikrobioloģisko rādītāju noteikšanai paraugs jāņem sterilā maisiņā, kas jāsaņem laboratorijā (skat. papildus informāciju par paraugu ņemšanu mikrobioloģiskām analīzēm).

Ja jānosaka naftas produkti, ekstrahējamās vielas vai tauki, tad nepieciešamais parauga tilpums katrai no minētajām analīzēm ir 1 litrs. Paraugs jāņem 1 litra stikla pudelē ar aizskrūvējamu korķi.

Ūdens paraugu ņemšana mikrobioloģiskajām analīzēm

(E-coli, koliformas, enterokoki, mikroorganismu skaits pie 22°C un 37°C, clostridium per-frigens, t. sk. sporas, pseudomonas aeruginosa)

Paraugu ņemšanai nepieciešams sterils maisiņš, ko var saņemt labortaroijā. Paraugu ņemšanas laiks jāplāno tā, lai paraugu laboratorijā nenodotu piektdienas dienā.
Pēc parauga ņemšanas to nekavējoties jānogādā laboratorijā! Piegādes laiks nedrīkst pārsniegt 12 stundas. Paraugs jāglabā vēsumā.

Paraugu ņemšanas gaita, izmantojot maisiņu, kas saņemts laboratorijā:

 1. Nomazgā rokas.

 2. Pirms paraugu ņemšanas ūdens krānu dezinficē ar 70% spirta šķīdumu.

 3. Atgriež krānu un ļauj ūdenim tecēt 2-3 min.

 4. Ņem sterilo maisiņu un sagatavo to paraugu ņemšanai:

  1. maisiņu marķē ar numuru (tas svarīgi, ja ņem vairākus paraugus!);

  2. noplēš maisiņam caurumoto augšējo malu;

  3. uzmanīgi atver maisiņu, pavelkot baltās strēmelītes maisiņa ārmalu augšējā daļā katru uz savu pusi.
   Brīdinājums: nepieskarties maisiņa iekšmalai ar rokām!

 5. Palikt pavērto maisiņu zem tekošā ūdens un paņemt ūdens paraugu apmēram ~1/2 no maisiņa tilpuma.
  Brīdinājums: nekādā gadījumā nedrīkst pieliet maisiņu līdz pašai augšai vai liet ārā no tā jau iepildīto ūdeni!

 6. Maisiņa augšējo malu piever un to nostiprina, vairākas reizes maisiņu apsviežot riņķī.

 7. Maisiņu ar paraugu novieto un transportē vertikāli.

Pēc parauga ņemšanas to nekavējoties jānogādā laboratorijā!
Jācenšas, lai piegādes laiks līdz laboratorijai nepārsniegtu 12÷18 stundas.
Ja paraugu piegādā nākošā dienā, tad uz nakti to jāuzglabā ledusskapī.

Augsnes paraugu ņemšana

Paraugu ņemšanas gaita:

 1. Augsnes parauga ņemšana aramkārtas dziļumā (sakņu dārzos, sējamplatībās):

  1. Augsnes paraugu ievāc izvēlētajā laukā ar viendabīgu augsni no vairākām vietām.

  2. Šim nolūkam ar lāpstu noņem augsnes virsējo slāni velēnas dziļumā (10 cm÷20 cm).

  3. Ar lāpstu izveido ~20 cm÷30 cm dziļu bedrīti ar stāvu līdzenu malu.

  4. Tad ar ēdamkaroti velk gar šo līdzeno malu no bedrītes apakšas uz augšu, līdz karote pilna.

  5. Izber karotes saturu spainī.

  6. To atkārto vairākās vietās (piem.,15÷20 vietās uz 0,5-2 ha), nelielā laukumā vismaz 5 vietās (nosacīti laukuma 4 stūros un vidū)

  7. Spainī no visām vietām savākto augsni kārtīgi samaisa, izveidojot lauka paraugu.

  8. ~ 0.5 kg ÷1 kg augsnes no spaiņa ieber polietilēna maisiņā, tā izveidojot laboratorijas paraugu analīžu veikšanai.

  9. Maisiņu marķē ar numuru vai citādi un nogādā laboratorijā.

 2. Augļu dārzā jāņem 2 paraugi, darbojoties līdzīgi kā p.1:

  1. Aramkārtas dziļumā (līdz ~20 cm) – skat. p.1

  2. Augļkoku sakņu dziļumā zem aramkārtas (~20 līdz ~ 40) cm dziļumā.